கல்வி வளர்ச்சி நாள்

July 15, 2019


15.07.2019 - நம் பள்ளியில் கர்மவீரர் காமராசரின் பிறந்த தினம் கல்வி வளர்ச்சி நாளாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

A Great Place for Education

How would you like to get started?

Kongu National Matriculation Higher Secondary School

( In Kongu Arts and Science College Campus )

Nanjanapuram, Erode, Tamilnadu - 638107

Tel: 89731 00393, 89731 00394